Challenge Sports Cat Linh

Challenge Sports Cat Linh

15/03/2021 (00:00) - 15/03/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ, Đạp xe, Bơi | Được tạo bởi: Nguyễn Thị Mai Sinh Nguyễn Thị Mai Sinh


Thử thách chính bạn có dám không?

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường quy đổi (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 3.0 (km)
Đạp xe
  • Tốc độ di chuyển (moving speed) trung bình: từ 20 đến 45 (km/h)
Bơi
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 02:00 đến 05:00 (phút/100m)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
  • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
  • Tổng độ cao
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký

31/03/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

9 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở