Challenge Đào tạo MWG tháng 3

Challenge Đào tạo MWG tháng 3

01/04/2020 (00:00) - 15/04/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Đinh Mạnh Linh Đinh Mạnh Linh


Thử thách nội bộ dành cho team Đào tạo Miền Bắc và Miền Trung của tập đoàn MWG


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 03:00 đến 10:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 3.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
tổng số teams: 2
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Địa chỉ

GPS, Strava

Thời hạn đăng ký

31/03/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

150 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

8 người đã tham gia