Challenge BNR Yên Phong tháng 4 năm 2021

Challenge BNR Yên Phong tháng 4 năm 2021

05/04/2021 (00:00) - 05/05/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Trường Nguyễn Trường Nguyễn


Challenge T04/2021: Duy trì thói quen

Mục đích:
+ Kỷ luật bản thân
+ Duy trì thói quen
+ Cùng nhau xây dựng BNR Yên Phong thành team chạy số 1 của Bắc Ninh

1. CỰ LY ĐĂNG KÝ:

- Cự ly đăng ký: Là số Km cần hoàn thành trong tháng.
- Vận động viên lựa chọn các cự ly sau: 70Km; 90Km; 130Km; 170Km và 220Km


2. Nội quy
- WO: Là hoạt động chạy bộ hợp lệ (tối thiểu 1Km)

- Không giới hạn số WO trong ngày.

- Vận tốc chạy hợp lệ: Từ 4-15ph/km

- Không gian chạy: Chỉ ghi nhận kết quả những WO chạy ngoài trời

Quy định:
- Hoàn thành số KM của mình theo cự ly đã đăng ký trong thời gian quy định từ 0h00 ngày 5/4/2021 đến hết 23h59ph ngày 5/5/2021

Lưu ý:

** QUYẾT TÂM PHÍ:
- Thiếu 1 km = 20k (thiếu dưới 5Km = 50K)

PHẦN THƯỞNG:

- 1 PHẦN THƯỞNG duy nhất được trao cho người có số Km cao nhất: Trị giá 500K

Phần thưởng được trao cho VĐV bằng tiền mặt hoặc hiện vật có giá trị tương đương. Tiền được trích từ quỹ của nhóm hoặc từ tài trợ của các Mạnh thường quân.

Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

 • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
 • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
 • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 3.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

 • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

 • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
 • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
 • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 3.0 (km)
 • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

 • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

06/04/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

70 KM
90 km ()
130 km ()
170 km ()
220 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

20 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở