Challenge 60 Day Min 5km-day

Hạn đăng ký thi đấu:

Challenge 60 Day Min 5km-day

15/05/2024 (00:00) - 13/07/2024 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Nguyễn Ngọc Thuận Nguyễn Ngọc Thuận


Chạy bộ 60 ngày liên tiếp, mỗi ngày tối thiểu 5km.

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 5 (km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký thi đấu

31/05/2024 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

150 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

20 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở