Mở
CBCNV SDD10 chào mừng ngày PNVN 20-10

Thời hạn đăng ký:

CBCNV SDD10 chào mừng ngày PNVN 20-10

19/09/2020 (00:00) - 18/10/2020 (23:59)

Được tạo bởi: tham phan tham phan


1. Thể lệ giải 

- Đối tượng tham gia giải là CBCNV của Công ty (kể cả CBCNV Công ty TNHH SĐ10.1 và Công ty CPSĐ 10.9) và được đăng ký tham dự với BTC. 

- Là giải thể thao mang tính quần chúng, số người đăng ký tham gia tối thiểu 50 người trong đó vận động viên nữ không ít hơn 15 người.

 - Đây là giải chạy thực tế và tính điểm online. Người chạy chủ động lịch chạy sau khi đăng ký tham gia thành công. Kết quả tích lũy của người chạy được tính từ ngày 19/9/2020 đến ngày 18/10/2020 hoặc từ ngày đăng ký đến ngày 18/10/2020.

 - Chỉ tính những lượt chạy ngoài trời không tính chạy trên máy. 

- Thành tích được ghi nhận cho các VĐV khi chạy trong khoảng thời gian quy định phù hợp với công việc và sức khỏe (không phân biệt làm giờ hành chính hay làm ca nhưng không tính trong thời gian đang làm việc và trong thời gian cao điểm ảnh hưởng tới sức khỏe từ 23h tới 4h). 

- Người tham gia phải hoàn thành tối thiểu 100km đối với VĐV Nam và 80km đối với VĐV Nữ trong khoảng thời gian từ ngày đăng ký đến ngày 18/10/2020 với cự ly tối thiểu 2km /ngày; tổng số ngày chạy tối thiểu là 15 ngày/30 ngày. 

- Tốc độ chạy tối thiểu 4 phút/km, tối đa là 15 phút/km 

- Cự ly chạy : 

+ Ngày làm việc: Nam tối đa 15km/ngày ; Nữ tối đa 10km/ngày 

+ Ngày nghỉ: Cả Nam và Nữ tối đa 30km/ngày 

2.Tiêu chí hoàn thành:

 - Cuộc chạy bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách. 

- Tiêu chí hoàn thành: Tổng tích lũy các lần thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký. 

- Thứ tự các tiêu chí xếp hạng: Số km thực hiện nhiều nhất; Tốc độ trung bình thấp nhất (khi các vận động viên có thành tích bằng nhau sẽ xét tiêu chí tốc độ trung bình của vận động viên)

 III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

1. Cơ cấu giải thưởng: Sau khi kết thúc 30 ngày chạy, Ban giám khảo sẽ tổng hợp kết quả để Ban tổ chức trao thưởng cho các cá nhân và tập thể theo cơ cấu sau: 

 1.1. Giải thưởng Tập thể: Trao giải cho đơn vị, phòng ban có số lượng CBCNV tham gia giải đạt 100km (tối thiểu) nhiều nhất với giải thưởng trị giá 1.000.000 đồng. 

1.2. Giải thưởng cá nhân: 

 - Mỗi giải Nhất trị giá 2.000.000 đồng. 

- Mỗi giải Nhì trị giá 1.500.000 đồng. 

- Mỗi giải Ba trị giá 1.000.000 đồng.

 - Mỗi giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 500.000 đồng. 

* Dự kiến tổ chức Tổng kết và Trao giải vào ngày 20/10/2020.

 2. Không xét thưởng

 - Vận động viên không tuân thủ Thể lệ giải ( mục 1 phần II). 

 - Vận động viên gian lận các quy định của phần mềm.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

25/09/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

100 KM ()
150 KM ()
200 KM ()
250 KM ()
300 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

36 người đã tham gia

charts5