CAT LINHS RUN IN JUNE

Thời hạn đăng ký:

CAT LINHS RUN IN JUNE

02/06/2021 (00:00) - 30/06/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Phạm Giorno Phạm Giorno


Tiếp nối sức mạnh của Tháng 05, CAT LINHS RUN IN JUNE là điều tuyệt vời tiếp theo chúng tôi mang đến cho  các bạn.


Bộ môn thi đấu: Tổng hợp

Loại hạng mục: Km quy đổi

Môn thực hiện: Chạy, Đạp xe, Bơi

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Bài chạy có tốc độ trung bình (avg pace) từ 03:00 - 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 0.1 (km)
  • Bài đạp có tốc độ trung bình (avg speed) từ 20 - 45 (km/h)
  • Bài bơi có tốc độ trung bình (avg pace) từ 2 - 5 (min/100m)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
  • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
  • Tổng độ cao
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

29/06/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 KM
80 km
100 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

16 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở