CAO BẰNG BOONG HÂY LONG RUN TUẦN 39

CAO BẰNG BOONG HÂY LONG RUN TUẦN 39

23/09/2023 (00:00) - 24/09/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Bạch Diệp Bạch Diệp


MỜI ACE THAM GIA THỬ THÁCH CAO BẰNG BOONG HAY THỬ THÁCH LONG RUN TUẦN 39

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong MỘT LẦN thực hiện (có một hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
  • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký thi đấu

22/09/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 KM ()
15 KM ()
21KM ()
30 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

100 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở