BVSC Runner 2023 - 24 năm cùng tiến bước

BVSC Runner 2023 - 24 năm cùng tiến bước

03/01/2023 (00:00) - 31/12/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Trinh Nam Trung Trinh Nam Trung


TIÊU CHÍ TÍNH THÀNH TÍCH

* Đơn vị tính : Quãng đường (km)

* Hoàn thành trong nhiều lần thực hiện

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG HỢP LỆ

* Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách

* Pace cho phép từ 4' đến 15'/ 1km (bao gồm cả đi bộ)

* Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

TIÊU CHÍ SẮP XẾP

* Số km thực hiện nhiều nhất

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 03:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký thi đấu

30/06/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

500KM
1000 KM
1200 km ()
1600 KM ()
2000 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

28 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở