BVSC Runner - Chào mừng giải phóng thủ đô T10-2022

BVSC Runner - Chào mừng giải phóng thủ đô T10-2022

01/10/2022 (00:00) - 31/10/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Trinh Nam Trung Trinh Nam Trung


TIÊU CHÍ TÍNH THÀNH TÍCH

* Đơn vị tính : Quãng đường (km)

* Hoàn thành trong nhiều lần thực hiện

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG HỢP LỆ

* Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách

* Pace cho phép từ 3' đến 15'/ 1km (bao gồm cả đi bộ)

* Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

TIÊU CHÍ SẮP XẾP

* Số km thực hiện nhiều nhất

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 03:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký thi đấu

29/10/2022 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

60 km
80KM
120 KM ()
200 KM ()
300 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

28 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở