BNI Win Win - 5K

BNI Win Win - 5K

10/07/2024 (00:00) - 10/07/2024 (08:00)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Nguyễn Võ Thành Luân Nguyễn Võ Thành Luân


THỬ THÁCH CHẠY BỘ 5KM 

Dành cho các thành viên BNI muốn có thành tích trong sự kiện

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong MỘT LẦN thực hiện (có một hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 4 (km)
  • Quãng đường tối đa: 6 (km)
  • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký thi đấu

08/07/2024 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

5 km

Phần thưởng khi hoàn thành

Danh sách tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở