BNI 10K

BNI 10K

10/07/2024 (00:00) - 10/07/2024 (08:00)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Nguyễn Võ Thành Luân Nguyễn Võ Thành Luân


THỬ THÁCH 10KM

Dành cho các thành viên chinh phục thành tích 10KM

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong MỘT LẦN thực hiện (có một hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 9 (km)
  • Quãng đường tối đa: 11 (km)
  • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký thi đấu

08/07/2024 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

Danh sách tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở