BiTO challenge RUN and  FUN

BiTO challenge RUN and FUN

08/02/2020 (00:00) - 29/02/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Toan Ha Toan Ha


* Thử thách BiTo House

- Quy định thử thách :

       + Every day: 3km.

    - Thử thách:

      + Một ngày không tham gia chạy phạt 5k. Số tiền được trừ vào tiền nhận thưởng

   - Giải thưởng :

     + Sau khi hoàn thành số km quy đổi thành tiền VND( 1km = 1.000VND)

Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 3.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

08/02/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

Nữ (50KM)

Phần thưởng khi hoàn thành

Danh sách tham gia