BIDV SGD3- Tết ấm cho người nghèo Xuân Giáp Thìn 2024

BIDV SGD3- Tết ấm cho người nghèo Xuân Giáp Thìn 2024

05/11/2023 (00:01) - 03/12/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Nguyễn Thành Trung Nguyễn Thành Trung


Tên giải chạy: “BIDV SGD3- Tết ấm cho người nghèo Xuân Giáp Thìn 2024”

2.      Thời gian đăng ký: Từ 00:01:00 05/11/2023 đến 23:59:00 ngày 3/12/2023, số KM tối thiểu: 66km

3.      Thể lệ giải chạy: Theo thể lệ giải chạy BIDV RUN.

4.      Số đội tại Chi nhánh: Từng Phòng sẽ là 1 đội ( tối thiểu 5 người), các Phòng ít hơn thì sẽ gộp thành một đội, tổng số sẽ có 19 đội như sau: Ban Giám đốc, Phòng KHDN, Phòng KHDN2, Phòng KHDN3, Phòng KHDN FDI, Phòng KHCN, Phòng KHUT, PGD Nguyễn Khang, PGD Hồ Tây, PGD Nguyễn Văn Huyên, PGD Nguyễn Thanh Bình, Phòng QLRR1, Phòng QTTD, Phòng GDKH, Phòng KHTC, Phòng TCHC, Phòng LCĐC, Phòng TDDA giải ngân, Liên quân Phòng ĐTTT+Môi trường+QLDA+QLRR2.

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Số đội: 19
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký thi đấu

01/12/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

66 km

Phần thưởng khi hoàn thành

148 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở