Bia Gang Thép Mở Rộng

Bia Gang Thép Mở Rộng

10/07/2021 (00:00) - 31/07/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Nối Văn Nối Văn


1. Thử thách diễn ra trong vòng 21 ngày

2. Quy định 

Mỗi thành viên phải hoàn hoàn thành tối thiểu 150 km

Cam kết mỗi km thiếu nộp phạt 20k nhưng tối đa không quá 200k cho cả challenge

3. Thưởng

Từ km 201 cứ mỗi km thừa được thưởng 2k tối đa không quá 50k

Quỹ khen thưởng lấy từ quỹ phạt + Nối Điên tài trợ.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 12:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 2.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

02/07/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

100 KM ()
150 KM ()
200 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

Danh sách tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở