BCKM Tháng 4 Khởi Động

BCKM Tháng 4 Khởi Động

05/04/2021 (00:00) - 30/04/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Dung Dung Dung Dung


BCKM Challenge
Nữ tối thiểu : 16km/ Tháng 
Nam tối thiểu 30km/ Tháng
Nữ

 • 16 km ~  100 stickers
 • 30 km ~  200 stickers 
 • 50 km ~  340 stickers 
 • 75 km ~  500 stickers 
 • 150 km ~ 1000stickers

Nam

 • Nam 30 km (~ 100 stickers) 

 •  60 km  ~ 200 stickers  
 • 90 km  ~ 340 stickers
 • 150 km ~ 500 stickers  
 • 200 km ~ 1000 stickers

- Nhất nam 200 Sticker, nhất nữ 200 Sticker

- Chạy bộ: Nam Pace dưới 10, nữ dưới 12


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

 • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
 • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 03:00 đến 12:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

 • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất
Tổng số team: 0
Tổng số team: 0
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

09/04/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

16 km
30 km
60 km
90 km ()
150 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

22 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở