BCKM T8

BCKM T8

03/08/2022 (00:00) - 31/08/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Thắng Nguyễn Anh Thắng Nguyễn Anh


Mỗi thành viên đăng kí các mức chạy từ 30km, 60km, 90km, 120km, 150km,200km sau khi đăng kí và hoàn thành thử thách mỗi người sẽ được thưởng 150 sticker ( sau khi đăng kí với mỗi km không hoàn thành tự nộp phạt 10k/1km vào quỹ từ thiện của công ty)

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký và thi đấu

20/08/2022 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 KM
50 KM
70KM
100 KM
140 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

3 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở