BCKM Challenge Tháng 5

Thời hạn đăng ký:

BCKM Challenge Tháng 5

01/05/2021 (00:00) - 31/05/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Linh Khánh Linh Khánh


BCKM Challenge
Nữ tối thiểu : 16km/ Tháng
Nam tối thiểu 30km/ Tháng
Nữ

16 km ~ 100 stickers
30 km ~ 200 stickers
50 km ~ 340 stickers
75 km ~ 500 stickers
150 km ~ 1000stickers
Nam

Nam 30 km (~ 100 stickers)
60 km ~ 200 stickers
90 km ~ 340 stickers
150 km ~ 500 stickers
200 km ~ 1000 stickers
- Nhất nam 200 Sticker, nhất nữ 200 Sticker

- Chạy bộ: Nam Pace dưới 10, nữ dưới 12


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 03:30 đến 14:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 0.6 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Tổng số team: 3
Tổng số team: 4
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

10/05/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

16 km
30 km
60 km
90 km ()
150 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

15 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở