BCKM Challenge T6

BCKM Challenge T6

01/06/2021 (00:00) - 30/06/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Dung Dung Dung Dung


BCKM Challenge
Nữ tối thiểu : 16km/ Tháng
Nam tối thiểu 30km/ Tháng
Nữ

16 km ~ 100 stickers
30 km ~ 200 stickers
50 km ~ 340 stickers
75 km ~ 500 stickers
150 km ~ 1000stickers
Nam

Nam 30 km (~ 100 stickers)
60 km ~ 200 stickers
90 km ~ 340 stickers
150 km ~ 500 stickers
200 km ~ 1000 stickers
- Nhất nam 200 Sticker, nhất nữ 200 Sticker

- Chạy bộ: Nam Pace dưới 10, nữ dưới 14


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 14:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 0.5 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Tổng số team: 1
Tổng số team: 4
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

05/06/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

16 km
30 km
60 km
90 km ()
150 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

3 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở