BCKM Challenge T6

BCKM Challenge T6

01/06/2021 (00:00) - 30/06/2021 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Dung Dung Dung Dung


BCKM Challenge
Nữ tối thiểu : 16km/ Tháng
Nam tối thiểu 30km/ Tháng
Nữ

16 km ~ 100 stickers
30 km ~ 200 stickers
50 km ~ 340 stickers
75 km ~ 500 stickers
150 km ~ 1000stickers
Nam

Nam 30 km (~ 100 stickers)
60 km ~ 200 stickers
90 km ~ 340 stickers
150 km ~ 500 stickers
200 km ~ 1000 stickers
- Nhất nam 200 Sticker, nhất nữ 200 Sticker

- Chạy bộ: Nam Pace dưới 10, nữ dưới 14

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 14:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 0.5 (km)
  • Quãng đường tối đa: 100.00 (km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Số đội: 1
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký

05/06/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

16 km
30 km
60 km
90 km ()
150 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

3 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở