BCKM Challenge T10

BCKM Challenge T10

01/10/2021 (00:00) - 31/10/2021 (23:59)

Thử thách Chạy bộ, Đạp xe, Bơi | Được tạo bởi: Dung Dung Dung Dung


BCKM Challenge
Nữ tối thiểu : 16km/ Tháng
Nam tối thiểu 30km/ Tháng
Nữ

16 km ~ 100 stickers
30 km ~ 200 stickers
50 km ~ 340 stickers
75 km ~ 500 stickers
150 km ~ 1000stickers
Nam

Nam 30 km (~ 100 stickers)
60 km ~ 200 stickers
90 km ~ 340 stickers
150 km ~ 500 stickers
200 km ~ 1000 stickers
- Nhất nam 200 Sticker, nhất nữ 200 Sticker

- Chạy bộ: Nam Pace dưới 10, nữ dưới 14

Tiêu chí tính thành tích

 • Đơn vị tính: Quãng đường quy đổi (km)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 03:00 đến 14:00 (phút/km)
 • Quãng đường tối thiểu: 0.5 (km)
 • Thời gian di chuyển tối thiểu: 5 (phút)
 • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS
Đạp xe
 • Tốc độ di chuyển (moving speed) trung bình: từ 10 đến 40 (km/h)
 • Quãng đường tối thiểu: 1 (km)
 • Thời gian di chuyển tối thiểu: 10 (phút)
 • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS
Bơi
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 01:00 đến 10:00 (phút/100m)
 • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

 • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
 • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
 • Tổng độ cao
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký

09/10/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

16 km
30 km
60 km
90 km
150 km

Phần thưởng khi hoàn thành

13 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở