Mở
BANKER-DO NOT STOP

Thời hạn đăng ký:

BANKER-DO NOT STOP

26/06/2020 (00:00) - 26/07/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Văn Tiến Hùng Văn Tiến Hùng


Để tiếp tục lan tỏa từ bacninh banker - We can do it, nay clb nhân viên ngân hàng tiếp tục với tinh thần không ngừng rèn luyện ý chí và thể lực (Banker don't stop)


Bộ môn thi đấu: Tổng hợp

Loại hạng mục: Km quy đổi

Môn thực hiện: Chạy, Đạp xe, Bơi

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Bài chạy có tốc độ trung bình (avg pace) từ 04:00 - 15:00 (min/km)
  • Bài đạp có tốc độ trung bình (avg speed) từ 20 - 45 (km/h)
  • Bài bơi có tốc độ trung bình (avg pace) từ 2 - 5 (min/100m)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
  • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
  • Tổng độ cao
MIỄN PHÍ
Tham gia

Địa chỉ

Mọi nơi

Thời hạn đăng ký

25/07/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

68 km
99 km
222 km
333 km
389 km

Phần thưởng khi hoàn thành

55 người đã tham gia

charts5