BACNINH BANKER - WE CAN DO IT

BACNINH BANKER - WE CAN DO IT

01/06/2020 (12:00) - 30/06/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Văn Tiến Hùng Văn Tiến Hùng


Thử thách tích luỹ: WE CAN DO IT

Thời gian thực hiện: 01/6/2020 – 30/6/2020

Cự ly: 90km; ; 150km; 300m; 500km

 bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 03:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 03:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Địa chỉ

GPS, Strava

Thời hạn đăng ký

31/05/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

Nữ (60KM)
150 KM ()
300 KM ()
500KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

126 người đã tham gia

charts5