Mở
Bắc Ninh running

Bắc Ninh running

17/06/2020 (00:00) - 27/06/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Trần Hải Hà Trần Hải Hà


Thử thách dành cho tất cả các runner có mong muốn thử thách bản thân ở một cự ly từ 10km đến 42km.

Một lần chạy hoàn thành cự ly đăng ký


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 05:00 đến 15:00 (min/km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Có MỘT LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Địa chỉ

Mọi nơi

Thời hạn đăng ký

20/06/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 KM
21.1 KM
Summer Kid - 30KM
42.2 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

50 người đã tham gia

charts5