Mở
AUTUMN RUNNING

Thời hạn đăng ký:

AUTUMN RUNNING

01/08/2020 (00:00) - 10/09/2020 (23:59)

Được tạo bởi: NguyenThacQuang NguyenThacQuang


Muốn có sức khỏe tốt phải rèn luyện thường xuyên liên tục.  Tiếp theo thử thách summer running là Autumn running. Vậy, chúng ta hãy tiếp tục!


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 05:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Địa chỉ

Mọi nơi

Thời hạn đăng ký

09/09/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

150 km ()
230 km ()
300 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

53 người đã tham gia

charts5