An Khanh run now March

An Khanh run now March

01/03/2021 (00:00) - 31/03/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Bắc Phan Đình Bắc Phan Đình


Chạy cho khỏe, cho đẹp, cho hết ốm đau bệnh tật!


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 11:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Tổng số team: 2
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

03/03/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 KM
30 KM
50 KM
100 KM ()
150 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

5 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở