AK1 Race 2020

Thời hạn đăng ký:

AK1 Race 2020

28/11/2020 (00:00) - 19/12/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Son Quan Son Quan


Thử thách nội bộ cho các thành viên AK1 trong tháng 12.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Tổng số team: 3
Tổng số team: 3
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

18/12/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 km
50 km
85 km ()
100 km ()
150 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

53 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở