AirPay - 30 ngày thử thách

AirPay - 30 ngày thử thách

03/04/2021 (00:00) - 04/05/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Phạm Đình Điểu Phạm Đình Điểu


Tháng tư là lời hứa rèn luyện nghị lực của chúng ta"  

 Hình thức: chạy hoặc đi bộ
 Thời gian: Từ Thứ Năm, ngày 3/4 đến hết Thứ Sáu, ngày 04/05
 Cự ly: chọn một trong các cự ly 160 km / 200 km
 Mục đích:
- Rèn luyện nghị lực, đạo đức
- Gắn kết hoạt động đội nhóm
 Yêu cầu:
- Tốc độ trong khoảng pace 4ph/km đến 15ph/km
- Mỗi buổi tập đi tối thiểu 5km
- Thời gian: trước 5h30 ( trừ 3 trường hợp đặc biệt)
 Tiêu chí hoàn thành: Tổng quãng đường tích luỹ tối thiểu 5km / ngày
  Kỷ luật: 
- 100.000đ/ mỗi km thiếu
- 100.000đ/ mỗi phút muộn
- 1.000.000đ / ngày không hoạt động


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 5.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

14/04/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

160 KM
200 KM
250 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

10 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở