5CE DG-CD

5CE DG-CD

14/01/2021 (00:00) - 28/01/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Huyen Pham Huyen Pham


Challenge của Nhóm 5CE mới bắt đầu chạy hoặc đạp xe đạp vì mục tiêu cải thiện sức khoẻ.

Hoàn thành thử thách nếu:

- Mỗi tuần đạt 10km chạy, hoặc

- Mỗi tuần đạt 70km đạp xe.

Giải thưởng:

- Người hoàn thành được Giấy chứng nhận và có thể được mời ăn / uống bởi Người không hoàn thành.

- Người không hoàn thành chắc chắn phải mời ăn / uống Người hoàn thành.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 03:00 đến 12:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

27/01/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

21KM
40 KM
140KM

Phần thưởng khi hoàn thành

Danh sách tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở