4 năm - 1 ngày - 1 cuốc chạy

Thời hạn đăng ký:

4 năm - 1 ngày - 1 cuốc chạy

29/02/2020 (00:00) - 29/02/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Thach Nguyen Thach Nguyen


4 năm - 1 ngày - 1 cuốc chạy


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Có MỘT LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

28/02/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

5 km
10 km ()
21.1 km ()
30 km ()
42.2 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

35 người đã tham gia

charts5