3K Challenge

3K Challenge

04/03/2020 (00:00) - 15/03/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Vũ Tuấn Minh Vũ Tuấn Minh


Chạy tối thiểu 3km/ngày, pace giới hạn 12:00


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
tổng số teams: 0
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

14/03/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

Summer Kid - 30KM
Summer Kid - 50KM
100 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

9 người đã tham gia