Mở
361 Runners - Tháng 8

361 Runners - Tháng 8

01/08/2020 (00:00) - 30/08/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Vũ Cẩm Vũ Cẩm


1 người khỏe  2 người vui

2 người khỏe cả nhà vui


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 05:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Địa chỉ

Mọi nơi

Thời hạn đăng ký

31/07/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 km
60 km
120 km
180 km
200 km

Phần thưởng khi hoàn thành

10 người đã tham gia