3260 KM Running Challenge - Mừng GALLE WATCH 18 tuổi

3260 KM Running Challenge - Mừng GALLE WATCH 18 tuổi

07/06/2021 (00:00) - 24/06/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Truong Duong Truong Duong


3260Km Running Challenge - Mừng sinh nhật GALLE WATCH 18 tuổi

1. Đối tượng

- 18 nhóm tham gia, mỗi nhóm 5 thành viên (mỗi phòng ban/ nhóm sẽ có định mức tham gia), tổng cộng 90 cá nhân

- Cân đối để có cả thành viên miền Bắc và miền Nam

- Yêu cầu đối với nhóm:

+ Văn phòng có 09 nhóm và Cửa hàng có 09 nhóm

+ Mỗi quản lý phòng sẽ tham gia vào 01 nhóm khác nhau của Văn phòng

2. Thời gian

- Đăng ký: 01/06 - 05/06

- Triển khai: 07/06 - 24/06

3. Nội dung

- Thử thách toàn bộ 18 nhóm chạy tổng cộng 3260Km (tương đương chiều dài đường bờ biển VN) trong vòng 18 ngày

- Mỗi cá nhân hoàn thành ít nhất 18Km, các nhóm hoàn thành ít nhất 90Km. Với mỗi Km thiếu so với chỉ tiêu 90Km, nhóm sẽ ủng hộ 50.000 VNĐ vào Quỹ Thể dục thể thao Galle Watch

- Các nhóm sẽ quay Video Chia sẻ khoảnh khắc tập luyện và cảm xúc khi tham gia

- Các yêu cầu khi tham gia:

+ Toàn bộ kết quả sẽ căn cứ ghi nhận thông qua App Strava và Website 84RACE

+ Avg pace (min/km) - Tốc độ trung bình trong khoảng từ 03:00 đến 10:00 (phút/km)


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 03:00 đến 10:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Tổng số team: 0
Tổng số team: 18
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

05/06/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

18 km

Phần thưởng khi hoàn thành

1 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở