3143 - CHẠY ĐẨY LÙI COVID

Thời hạn đăng ký:

3143 - CHẠY ĐẨY LÙI COVID

06/02/2021 (00:00) - 31/03/2021 (23:55)

Được tạo bởi: Tra My Tra My


THỬ THÁCH TÍNH ĐỘ CAO - NHIỀU LẦN CHẠY 

ELEVATION GAIN 

1000M

2000M

3143M 


Bộ môn thi đấu: Tổng hợp

Loại hạng mục: Độ cao

Môn thực hiện: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Bài chạy có tốc độ trung bình (avg pace) từ 08:00 - 18:00 (min/km)
  • Bài chạy có độ cao đạt được (elevation gain) tối thiểu 100 (met)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Tổng độ cao
  • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
  • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

15/03/2021 23:55 hoặc khi hết suất

Hạng mục

1000 m
2000 m
3143 m

Phần thưởng khi hoàn thành

89 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở