Mở
31 RUNNING

31 RUNNING

15/09/2020 (00:00) - 15/10/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Nam Nam


chỉ công nhận kết quả có gps ngoài trời


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 05:00 đến 15:00 (min/km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

11/09/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 km
100 km
150 km
200 km

Phần thưởng khi hoàn thành

3 người đã tham gia