300k Tháng 1

300k Tháng 1

01/01/2023 (00:00) - 31/01/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Phạm Ngọc Sâm Phạm Ngọc Sâm


Mức tối thiểu: Nam - 60 km, Nữ - 30 km.

Anh chị được tính là vượt qua thử thách khi hoàn thành mức tối thiểu trên.

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
  • Tốc độ toàn thời gian (elapsed pace) trung bình tối đa: 15:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 1 (km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký thi đấu

15/01/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 km
60 km
100 km ()
150 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

20 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở