12T - Bạch mộc Lương tử -18h

12T - Bạch mộc Lương tử -18h

01/05/2020 (00:00) - 30/12/2020 (23:59)

Được tạo bởi: nguyen chinh dai nguyen chinh dai


Tập luyện để leo Bạch mộc Lương tử lên và về trong vòng < 18h

- Lên cao 2.200m

- Quãng đường 28km cả đi và về.


Bộ môn thi đấu: Tổng hợp

Loại hạng mục: Thời gian quy đổi

Môn thực hiện: Chạy, Đạp xe, Bơi

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Bài chạy có tốc độ trung bình (avg pace) từ 04:00 - 15:00 (min/km)
  • Bài đạp có tốc độ trung bình (avg speed) từ 20 - 45 (km/h)
  • Bài bơi có tốc độ trung bình (avg pace) từ 2 - 5 (min/100m)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
  • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
  • Tổng độ cao
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

01/06/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 h

Phần thưởng khi hoàn thành

Danh sách tham gia