100km hoặc 300 nghìn đồng

100km hoặc 300 nghìn đồng

01/10/2022 (00:00) - 31/10/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Phạm Ngọc Sâm Phạm Ngọc Sâm


- Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 12:00 (min/km)

- Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km) 

+ Tiêu chí hoàn thành:

Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt mục tiêu đề ra

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 12:00 (phút/km)
  • Tốc độ toàn thời gian (elapsed pace) trung bình tối đa: 12:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 1 (km)
  • Quãng đường tối đa: 30 (km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký và thi đấu

15/10/2022 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

Nữ (50KM)
100 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

13 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở