100 NGÀY LIÊN TỤC KHÔNG BỎ CUỘC

Thời hạn đăng ký:

100 NGÀY LIÊN TỤC KHÔNG BỎ CUỘC

01/06/2021 (00:00) - 08/09/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Ho Thanh Hoa Ho Thanh Hoa


Thử thách “100 ngày không bỏ cuộc” của các thành viên Thiền Leo Bộ.

- Với mục đích rèn luyện thói quen vận động thể thao hằng ngày, thử thách này đòi hỏi người tham gia đơn giản là xỏ giày thực hiện 1 workout (chạy bộ, đi bộ, đổ rác) mỗi ngày trong vòng 100 ngày liên tục.

Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

 • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
 • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

 • Không bỏ tập một ngày nào

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

 • Thử thách không yêu cầu xếp hạng

Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

 • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
 • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

 • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

 • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
 • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
 • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
 • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

 • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

31/05/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

100 km
200 KM
300 km ()
400 km ()
500 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

21 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở