100 NGÀY LIÊN TỤC KHÔNG BỎ CUỘC

100 NGÀY LIÊN TỤC KHÔNG BỎ CUỘC

01/06/2021 (00:00) - 08/09/2021 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Ho Thanh Hoa Ho Thanh Hoa


Thử thách “100 ngày không bỏ cuộc” của các thành viên Thiền Leo Bộ.

- Với mục đích rèn luyện thói quen vận động thể thao hằng ngày, thử thách này đòi hỏi người tham gia đơn giản là xỏ giày thực hiện 1 workout (chạy bộ, đi bộ, đổ rác) mỗi ngày trong vòng 100 ngày liên tục.

Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

 • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
 • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

 • Không bỏ tập một ngày nào

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

 • Thử thách không yêu cầu xếp hạng

Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

 • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
 • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

 • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất

Tiêu chí tính thành tích

 • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
 • Quãng đường tối thiểu: 1.0 (km)
 • Quãng đường tối đa: 100.00 (km)
 • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký

31/05/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

100 km
200 KM
300 km ()
400 km ()
500 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

30 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở