Mở
Hapro Runners Tháng 9

Hapro Runners Tháng 9

01/09/2020 (00:00) - 30/09/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Tony Bùi Tony Bùi


Thử thách nội bộ nhóm Hapro Runners


Bộ môn thi đấu: Tổng hợp

Loại hạng mục: Km quy đổi

Môn thực hiện: Chạy, Đạp xe, Bơi

Tiêu chí bài tập hợp lệ

 • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
 • Bài chạy có tốc độ trung bình (avg pace) từ 04:00 - 10:00 (min/km)
 • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 5 (km)
 • Bài đạp có tốc độ trung bình (avg speed) từ 18 - 45 (km/h)
 • Bài đạp có quãng đường tối thiểu 15.0 (km)
 • Bài bơi có tốc độ trung bình (avg pace) từ 2 - 5.0 (min/100m)
 • Bài bơi có quãng đường tối thiểu 1000 (met)

Tiêu chí hoàn thành

 • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

 • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
 • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
 • Tổng độ cao
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

06/09/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

100 KM
200 KM
300 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

2 người đã tham gia