Mở

Chi tiết Activity


Tên thành viên

Môn thể thao

Thời gian

Tên hoạt động

Thử thách áp dụng

Gắn thẻ

Quãng đường

Thời gian

Tốc độ trung bình

Nhịp tim trung bình

Nhịp chân trung bình

Nhiệt độ trung bình

Elev Gain

Elev Loss

Bản đồ

Hình ảnh hành trình